Vznik

Plemeno masného skotu Uckermärker vzniklo počátkem 70. let minulého století systematickým křížením masných plemen charolais (genotyp 6)  a masný simentál (genotyp 7) a v roce 1992 bylo oficiálně uznáno v Německu jako nové masné plemeno skotu, pod označením genotyp 67. Název Uckermärker je odvozen od severovýchodní části Německa, oblasti Uckermark, kde toto plemeno vzniklo. Křížením mateřských plemen a následnou selekcí byla snaha vytvořit takové masné plemeno skotu, které bude rámcově velké, dlouhé s korektními končetinami, vyznačující se snadnými porody, vynikající mléčností, výbornými mateřskými vlastnostmi, dobrou plodností a raností plemene (masný simentál). Zatímco od mateřského plemene charolais se naplnil předpoklad vynikajícího osvalení a zmasilosti. Nezanedbatelnou sledovanou vlastností byla schopnost dosahovat velmi vysokých přírůstků z objemných krmiv při minimálním ztučnění zvířat. Od konce 90. let je toto plemeno šlechtěno i na bezrohost.

Významnými oblastmi chovu jsou Brandenbursko a Meklenbursko – Pomořansko.