O nás

Firma Prontus agro, s.r.o., hospodaří v podhorské oblasti Jeseníků, v jeho severní části sousedíce s Polskem. V současnosti hospodaříme na výměře 296 hektarů trvalých travních porostů, z větší části pastvin, v nadmořské výšce od 425 až do 680 m n.m. Chovem masného skotu se zabývá od prvopočátku a v posledních létech křížením plemen charolais a masný simentál. Chov plemene charolais v čistokrevné formě se v našich podhorských podmínkách neosvědčil, a proto jsme se rozhodli od chovu tohoto plemene ustoupit. V roce 2014 jsme provedli chovatelskou změnu výchozího plemene masného skotu. Po prvotním seznámení s plemenem Uckermärker jsme přijali pozvání na návštěvu několika farem v Německu a následně nakoupili první chovné jalovičky.

 

Historie projektu

V polovině roku 2014 jsme zjistili, že v Německu existuje nové masné plemeno skotu, Uckermärker, které odpovídá představám managmentu společnosti a po prvotních získaných informacích jsme v září 2014 přijali pozvání německých chovatelů na prohlídku zemědělských farem s chovem tohoto plemene a současně v tomto termínu jsme navštívili i zemědělskou výstavu MeLa 2014, kde jsme shlédli přehlídku vystavovaných zvířat. V listopadu 2014 byla vybrána první kolekce zvířat – 10 kusů jalovic ve věku 6 až 8 měsíců stáří. V listopadu 2015 jsme opětovně navštívili farmy v Německu, kde jsme si vybrali dalších 10 kusů jaloviček, které byly dovezeny počátkem prosince 2015.