Naši býci v OPB Skály Benešov

Do I. turnusu 2020 byli v OPB Benešov naskladněni 3 býčci plemene Uckermärker. Výsledky vážení a jejich hodnocení při základních výběrech byly velmi dobré. Dva z býků byli prodáni ihned při aukci 17.2.2020. Jeden plemenný býk je ještě k dispozici (více viz Novinky).

ENRIK PRONTUS V* 70b.
EGON PRONTUS PP* 64b.
ELVIS PRONTUS V* 76b.